back to top

TƯ VẤN DỰ ÁN

0961.39.8882

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CONDOTEL

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CONDOTEL FLC SẦM SƠN 7 TẦNG


I. CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ


CHÍNH SÁCH
CHI TIẾT


01

Cam kết thu nhập từ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ (CTCT)
-     Mức cam kết Thu nhập tiền thuê: Khách hàng được nhận 85% lợi nhuận từ CTCT nhưng không thấp hơn 10% giá trị Căn hộ (không bao gồm VAT)/ năm. Cam kết thu nhập được tinh bằng VNĐ
-   Thời gian cam kết: 10 năm kể từ ngày khach hàng thanh toán đủ 95% giá trị hợp đồng.
-       Kể từ năm thứ 11, Khách hàng được hưởng 85% lợi nhuận từ hoạt động cho thuê căn hộ khách sạn.
- Điều kiện thanh toán: Chủ đầu tư bắt đầu thanh toán Thu nhập tiền thuê cam kết khi Khách hàng thanh toán đủ 95% Tổng giá trị hợp đồng
-       Kỳ thanh toán: Kỳ đầu tiên sau 3 tháng kể từ ngày đủ điều kiện. Các kỳ tiếp theo 06 tháng/lần.


02
Quyền lợi Khách hàng khi tham gia CTCT
-   Cam kết duy trì tài sản của khách hàng theo tiêu chuẩn 5 sao.
-   Sử dụng 15 đêm miễn phí/năm trong suốt thời hạn cho thuê và khách hàng/khách mời của Khách hàng được trao đổi các đêm nghỉ tại các khách sạn trong hệ thống FLC

II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN


THỜI ĐIỂM
CHI TIẾT
01
Ký Thỏa thuận đặt cọc
Tại thời điểm đặt cọc 100.000.000 đồng/ căn hộ
02
Thanh toán lần 1
50% Giá trị HĐ trong vòng 7 ngày kể từ ngày khách hàng đặt cọc
03
Thanh toán lần 2
45% Giá trị HĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày
04
Nhận GCN QSDĐ
5% Giá trị HĐ khi nhận thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

III. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU MUA SỐ LƯỢNG LỚN, VÀ CHIẾT KHẤU MUA THEO NHÓM VÀ CHÍNH SÁCH THANH TOÁN TRƯỚC HẠN

SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM
CHIẾT KHẤU
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

2– 4 sản phẩm
Chiết khấu thêm 1%/1 sản phẩm
- Khách hàng hoặc nhóm khách hàng đặt cọc mua nhiều sản phẩm trong cùng 1 ngày và thanh toán cùng đợt trong vòng 7-10 ngày kể từ ngày đặt cọc.
-      Khách hàng mua từ sản phầm thứ 2 của dự án FLC Sầm Sơn
-      Đối với khách hàng/ nhóm khách hàng mua cùng lúc nhiều sản phẩm sẽ được chiết khấu trên các sản phẩm mua
-      Đối với khách hàng đã mua 01 hoặc nhiều sản phẩm của FLC Sầm Sơn trước thời điểm áp dụng chính sách này, thì sẽ được hưởng chiết khấu trên sản phẩm mua sau trong thời điểm áp dụng chính sách này

5 – 7 Sản phẩm

Chiết khấu thêm 2%/1 sản phẩm

8 - 10 sản phẩm

Chiết khấu thêm 3%/1 sản phẩm
Từ 11 sản phẩm trở lên
Chiết khấu thêm 4%/1 sản phẩm
CHIẾT KHẤU THANH TOÁN TRƯỚC HẠN
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
Chiết khấu thêm 2% trên số tiền khách hàng thanh toán trước hạn (tương đương 50% GTHĐ trước thuế)
Khách hàng nộp đủ 50%-55%% ngay khi HĐMB
Chiết khấu thêm 2% trên số tiền khách hàng thanh toán trước hạn (tương đương 100% GTHĐ trước thuế)
Khách hàng nộp đủ 95%-100% ngay khi HĐ đặt cọc
-   Các chính chiết khấu thanh toán trước hạn chính sách chiết khấu mua theo nhóm/ mua số lượng lớn được áp dụng đồng thời với nhau và đồng thời với các Chính sách bán hàng đang áp dụng đối với từng loại sản phẩm trong cùng một thời điểm.
-   Giá trị chiết khấu thực nhận không làm ảnh hưởng đến giá trị Hợp đồng thuê quản tài sản đối với sản phẩm FLC Luxury Hotel.

IV. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG

STT
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
CHI TIẾT


1

Quà tặng lên đến 149 triệu khi mua Căn hộ khách sạn FLC Luxury Hotel
-      Tặng 99 triệu đối với khách hàng mua Condotel dưới 3 tỷ
-      Tặng 149 triệu đối với khách hàng mua Condotel trên 3 tỷ

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
-      Khách hàng đặt cọc và kí hợp đồng mua bán.trong thời gian từ 01/03/2017 đến 31/03/2017
-      Giá trị quà tặng thực nhận không làm ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng cho thuê và quản lý tài sản

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CONDETEL 15 TẦNG

I. CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ

Chính sách
Chi Tiết
01

Cam kết thu nhập từ
CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ (CTCT)

* Mức cam kết Thu nhập tiền thuê: Khách hàng được nhận 80% lợi nhuận từ CTCT nhưng không thấp hơn 10% giá trị Căn hộ (không bao gồm VAT)/năm.
* Cam kết thu nhập được tính bằng VNĐ
Thời gian cam kết: 10 năm kể từ ngày khach hàng thanh toán đủ 100% giá trị hợp
Kể từ năm thứ 11 : Khách hàng được hưởng 80% lợi nhuận từ hoạt động cho thuê căn hộ khách sạn.
Điều kiện thanh toán: Chủ đầu tư bắt đầu thanh toán Thu nhập tiền thuê cam kết khi Khách hàng thanh toán đủ 100% Tổng giá trị hợp đồng
Kỳ thanh toán: Kỳ đầu tiên sau 3 tháng kể từ ngày đủ điều kiện. Các kỳ tiếp theo 06 tháng/lần.


02

Quyền lợi của khách hàng khi tham gia CTCT
Cam kết duy trì tài sản của khách hàng theo tiêu chuẩn 5*
Sử dụng 20 đêm miễn phí/năm trong suốt thời hạn cho thuê và Khách hàng/khách hàng mời của Khách hàng được trao đổi các đêm nghỉ tại các khách sạn trong hệ thống FLC
II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Thời điểm
Chi Tiết
01
Ký Thỏa thuận đặt cọc
Tại thời điểm đặt cọc 100.000.000 đồng/ căn hộ
02
Thanh toán lần 1
30% Giá trị HĐ trong vòng 7 ngày kể từ ngày khách hàng đặt cọc

03
Thanh toán lần 2
45% Giá trị HĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐ
04
Thanh toán lần 3
25% Giá trị HĐ khi bàn giao căn hộ
04
Nhận GCN QSDĐ
5% Giá trị HĐ khi nhận thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
12345678
III. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU MUA SỐ LƯỢNG LỚN, MUA THEO NHÓM CHIẾT KHẤU THANH TOÁN TRƯỚC HẠN
Số lượng sản phẩm
Chiết khấu
Điều Kiện Áp Dụng

5 - 10 Sản phẩm
Chiết khấu thêm 2%/1 sản phẩm
*  Khách hàng hoặc nhóm khách hàng đặt cọc mua nhiều sản phẩm trong cùng 1 ngày và thanh toán cùng đợt trong vòng 7-10 ngày kể từ ngày đặt cọc.
*  Khách hàng mua từ sản phầm thứ 2 của dự án FLC Sầm Sơn
*  Giá trị chiết khấu đối với sản phẩm FLC GRAND HOTEL được tính trên giá trị hợp đồng trước thuế.

11 - 15 Sản phẩm

Chiết khâu thêm 3%/1 sản phẩm

16 - 20 Sản phẩm

Chiết khâu thêm 4%/1 sản phẩm

>21 Sản phẩm

Chiết khâu thêm 5%/1 sản phẩm

Chiết khấu thanh toán trước hạn
Điều kiện áp dung
Chiết khấu thêm 2% trên số tiền khách hàng thanh toán trước hạn.

Khách hàng nộp đủ 95% ngay khi ký hợp đồng
*  Các chiết khấu thanh toán trước hạn, chiết khấu mua theo nhóm/ mua theo số lượng lớn được áp dụng đồng thời với nhau và đồng thời với các Chính sách bán hàng đang áp dụng đối với từng loại sản phẩm trong cùng một thời điểm.
*  Giá trị chiết khấu thực nhận không làm ảnh hưởng đến giá trị Hợp đồng thuê và quản lý tài sản đối với sản phẩm FLC Grand Hotel

IV. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG


Quà tặng 3% giá trị hợp đồng khi mua căn hộ khách sạn FLC Grand Hotel

*  Tặng 3% giá trị Hợp đồng (trước VAT)
*  Điều kiện áp dụng : khách hàng ký Hợp đồng và thanh toán đủ 30% Giá trị hợp đồng ( đã bao gồm VAT)


Điều kiện áp dụng
*  Khách hàng đặt cọc và kí Hợp đồng mua bán trong thời gian từ ngày 20/03/2017 đến 30/04/2017
*  Giá trị quà tặng được trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng

Tin liên quan

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

0 nhận xét:

ĐĂNG KÝ THAM QUAN VÀ NHẬN THÔNG TIN

Theo Dõi Trên FB

Bài Mới

TỔNG HỢP VIDEO FLC LUX CITY

DOWNLOAD MẶT BẰNG FLC SẦM SƠN

MẶT BẰNG BIỆT THỰ-CONDOTEL-LIỀN KỀ FLC LUX SẦM SƠN

FLC LUX Sầm Sơn khu du lịch nghỉ dưỡng lớn và hiện đại nhất miền Bắc và miền Trung đang trong giai đoạn 2 hoàn thành tiện ích dự án, với nh...

Tổng số lượt xem trang